Een paar weken geleden zorgde De Telegraaf voor behoorlijk wat opschudding met het artikel: Scheidingspiek in feestmaand, dat begon met: “Ben je je partner behoorlijk beu, maar verdient hij of zij een stuk meer dan jij? Dan is het zaak om nog dit jaar de scheiding aan te vragen.” Bijzonder advies op het eerste gezicht. Statistisch gezien vinden al jaren de meeste scheidingen plaats in januari en september. Echter, met de veranderende regeling voor partneralimentatie die op 1 januari van dit jaar is ingegaan, nam het aantal scheidingen in december 2019 al behoorlijk toe. De nieuwe regeling gaf misschien net de doorslag wat de timing van de scheiding betreft, maar scheiden doen mensen niet vanwege het geld. Die keuzes zijn veel complexer en minder zakelijk.

Redenen om te scheiden
Volgens een recente studie uit het Journal of Sex & Marital Therapy, in 2019 zijn de meest voorkomende redenen waarom mensen gaan scheiden vooral gebaseerd een gebrek aan emotionele voldoening. Aan ruim 2000 mensen die net gescheiden waren (met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar) werden de belangrijkste redenen om te scheiden gevraagd. Van deze groep had 44% de scheiding zelf in gang gezet, bij 40% was het de keuze van hun partner en bij 16% was het een gezamenlijke beslissing geweest. Dit waren de vier meest genoemde redenen voor echtscheiding:

  1. Gebrek aan liefde of intimiteit. Zo’n 47% van de respondenten gaf aan dat dit de belangrijkste reden was om uit elkaar te gaan.
  2. Communicatieproblemen. Ongeveer 44% gaf aan dat gebrekkige communicatie de belangrijkste oorzaak voor de scheiding was.
  3. Gebrek aan sympathie, respect of vertrouwen. Het ontbreken van deze kenmerken – die trouwens in elke relatie belangrijk zijn – werd als derde reden genoemd.
  4. Uit elkaar gegroeid zijn. Dat de ideale wereld waarin partners in harmonie naast elkaar groeien en samen ontwikkelen een utopie bleek te zijn, werd als vierde reden genoemd.

Emotie belangrijker dan gedrag
De onderzoekers concludeerden naar aanleiding van hun onderzoek, dat vooral romantische, emotionele en interpersoonlijke redenen voor scheiding genoemd worden en in mindere mate gedragsmotieven als verslaving en geweld. Echter, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat met cijfers uit 2006 een iets ander beeld zien:

“Uit onderzoek blijkt dat bijna vier op de tien gescheiden personen als reden voor de echtscheiding opgeven dat er een ander in het spel is of dat de karakters botsen. Mannen noemen deze redenen net zo vaak als vrouwen. Andere redenen om te scheiden zijn dat de partners op elkaar uitgekeken zijn of geen gemeenschappelijke toekomstplannen hebben. Mannen noemen deze redenen iets vaker dan vrouwen. Vrouwen noemen lichamelijk geweld en/of verslavingsproblemen veel vaker als reden voor echtscheiding dan mannen. Bijna 20 procent van de vrouwen noemt dit, tegen 1 à 2 procent van de mannen.”

Gevoelens van falen, schaamte en eenzaamheid
Wat in ieder geval vaststaat, is dat de keuze om te scheiden niet lichtzinnig genomen wordt. Je hoort wel eens zeggen: “Tegenwoordig scheiden stellen om niks. Als iets niet bevalt, trekt men meteen de stekker eruit.” Daar geloof ik dus niks van. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn, wordt de beslissing om te scheiden niet eenvoudig genomen. Gevoelens van falen dat het niet gelukt is de relatie in stand te houden, schaamte en eenzaamheid zorgen ervoor dat het praten over de beslissing om te scheiden vaak een taboe blijft. Mede daarom hebben we bijna zeven jaar geleden het Scheidingscafé Zuid-Limburg opgericht: om een plek te bieden waar men anoniem met anderen kan praten over dit soort moeilijke onderwerpen. Onze eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 7 januari. Het Scheidingscafé begint om 19:00 uur in Muziekschool Kumulus (Sint Maartenspoort 2) in Maastricht. Twee ervaringsdeskundigen zullen hun verhaal en hun redenen om te scheiden vertellen. Ook komen tips uit het boek ‘Scheiden of Blijven, een gids die je helpt bij het nemen van de juiste beslissing’ aan bod. Ben je al gescheiden of twijfel je nog of je gaat scheiden? Je bent hoe dan ook welkom! Graag tot dan!

Ingeborg Dijkstra.

 

Gebruikte bronnen: